SCVČ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 30 Január 2010 18:28

Aktuálnu ponuku krúžkov a prihlášky na šk. rok 2019/20 nájdete na stránke: www.scvc-bb.webnode.sk

Súkromné centrum voľného času, Skuteckého 4, Banská Bystrica bolo  zriadené MŠ SR 1.1.2005 a zaradené medzi súkromné školské zariadenia, v zmysle zákona č 596/2003 Z.z.

Cieľom výchovnej-vzdelávacej činnosti SCVČ SMH je vychovávať samostatných zodpovedných a solidárnych mladých ľudí, ktorí svoj život orientujú smerom k ľudským a kresťanským hodnotám a prosociálnym aktivitám. Predchádzať negatívnym vplyvom, ktoré pôsobia na deti a mládež /zvlášť drog, médií, rôznych iných závislostí/ upriamovaním pozorností detí a mladých ľudí na pozitívne skutočnosti. Prioritou je výchova detí, aby si vedeli vážiť svojich rodičov a vedeli si vyberať v dnešnom svete plnom ponúk tie správne hodnoty, ktoré im pomôžu nájsť samých seba, aby sa pripravili na plnohodnotné občianstvo v našej vlasti. Chceme v nich formovať zmysel pre zodpovednosť, plnenie si svojich úloh a povinnosti. Ambíciou centra voľného času je objavovať energie a bohatstvá detí a mládeže, spoznať ich a podnecovať ich rozvoj v celkovej integrite ich osobnosti, teda tak, aby sa rozvíjali city, intelekt, talenty, duchovná oblasť, zručnosti...

Cieľová skupina: SCVČ sa venuje deťom a mladým bez rozdielu na ich vzdelanie, vierovyznanie, spoločenské postavenie, či kultúrne alebo národné pozadie. Do svojich aktivít sa snaží začleniť aj tých, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na okraji záujmu spoločnosti v ktorej žijú. Je otvorená pre všetkých, ktorí majú chuť a záujem zažiť a spoznať niečo nové.

Činnosť SCVČ: je orientovaná pre deti a mládež najmä zo sociálne slabších prostredí /rómska komunita v Senici/, žijúcich v ohrození  /dievčatá žijúce v Dome sv. Vincenta/, prebieha v ponuke krúžkovej činnosti, rovesníckych skupinách, dobrovoľníctve, v asistovaných voľných hrách. Formy činnosti: pravidelná záujmová krúžková činnosť, príležitostná a prázdninová činnosť.

Riaditeľka SCVČ SMH: Mgr. Judita Godžáková  0917 133 784


Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

 

 

Posledná úprava Streda, 04 September 2019 08:40
 

Fotogaléria

Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail