Slovenské misijné hnutie
PDF Tlačiť E-mail

Vitajte na stránkach Slovenského misijného hnutia.

Hlavnou náplňou Slovenského misijného hnutia je starostlivosť a podpora katolíckych misií,  zabezpečovanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva,  organizovanie rôznej podpory pre osoby v núdzi na Slovensku a v zahraničí. V súčasnosti máme okolo 300 členov v 25 kluboch po celom Slovensku a tiež členov evidovaných v Ústredí.

V Banskej Bystrici sme v r. 1993 zriadili  v zmysle zák. 195/1998 Z.z § 30 útulok - Dom sv. Vincenta, Kollárová 14, Banská Bystrica.

V Dome SMH sme v roku 2005 zriadili v zmysle zák. 596/2003 Z.z školské zariadenie Súkromné centrum voľného času SMH, Skuteckého 4,  Banská Bystrica

V Dome SMH sme v roku 2014 zriadili v zmysle zák. 448/2008 Z.z § 24d  Komunitné centrum eMko, Skuteckého 4, Banská Bystrica.


 


Fotografia Domu Slovenského misijného hnutia

 
PDF Tlačiť E-mail

 

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% nášmu združeniu

Obchodné meno: Slovenské misijné hnutie

Sídlo: Skuteckého 4

PSČ, Obec: 974 01 Banská Bystrica

IČO: 00681199

Právna forma: občianske združenie

 

 

 

Podporili nás

Ďakujeme predsedovi BBSK za podporu a poskytnutý finančný príspevok na zmysluplné trávenie voľného času a podporu tvorivosti dievčat z Domu sv. Vincenta, Kollárová 14, Banská Bystrica.

 

Česká organizácia F-nadace, so sídlom Praha 3, Krasová 24, zastúpená adminisrátorom nadácie Denisou Mouchovou, poskytuje nadačný príspevok vrámci "Podpory práce lektorov v SR 2018" na projekt UKÁŽEM TI CESTU K LÁSKE, ktorý realizuje RNDr. Daniela Mezovská. Príjemcom nadačného príspevku je SMH -SCVČ.

 

 

S R D E Č N E   Ď A K U J E M E !

ZAPOL, Dolný Kubín,

Herbex s.r.o.,Hrašne,

Danubius Fruct,  spol. s.r.o.,Dunajská Lužná,

BONI FRUCTI, spol. s.r.o., Dunajská Lužná

Pekáreň RACIOLA, Dunajská Lužná

Ján Dedík, Trenčianske Teplice


 

 

Fotogaléria

Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail