Slovenské misijné hnutie
PDF Tlačiť E-mail

Vitajte na stránkach Slovenského misijného hnutia.

Hlavnou náplňou Slovenského misijného hnutia je starostlivosť a podpora katolíckych misií,  zabezpečovanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva,  organizovanie rôznej podpory pre osoby v núdzi na Slovensku a v zahraničí. V súčasnosti máme okolo 300 členov v 25 kluboch po celom Slovensku a tiež členov evidovaných v Ústredí.

V Banskej Bystrici sme v r. 1993 zriadili  v zmysle zák. 195/1998 Z.z § 30 útulok - Dom sv. Vincenta, Kollárová 14, Banská Bystrica.

V Dome SMH sme v roku 2005 zriadili v zmysle zák. 596/2003 Z.z školské zariadenie Súkromné centrum voľného času SMH, Skuteckého 4,  Banská Bystrica

V Dome SMH sme v roku 2014 zriadili v zmysle zák. 448/2008 Z.z § 24d  Komunitné centrum eMko, Skuteckého 4, Banská Bystrica.


 


Fotografia Domu Slovenského misijného hnutia

 
PDF Tlačiť E-mail

 

 

Podporili nás

 

S finančnou podporou BBSK 1000 € sa realizoval projekt: Modernizácia osvetlenia v sále Domu Slovenského misijného hnutia.

https://www.bbsk.sk/Portals/0/BB/uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

 


 

 

 

Nadácia EPH, so sídlom Cukrová 14, Bratislava-Staré mesto poskytla finančný príspevok v čiastke 4 550 € na projekt "Renovácia strechy v útulku - Dom sv. Vincenta".

 


 


S R D E Č N E   Ď A K U J E M E !

ZAPOL, Dolný Kubín,

Herbex s.r.o.,Hrašne,

Danubius Fruct,  spol. s.r.o.,Dunajská Lužná,

BONI FRUCTI, spol. s.r.o., Dunajská Lužná

Pekáreň RACIOLA, Dunajská Lužná

Ján Dedík, Trenčianske Teplice


ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% nášmu združeniu

Obchodné meno: Slovenské misijné hnutie

Sídlo: Skuteckého  117/4

PSČ, Obec: 974 01 Banská Bystrica

IČO: 00681199

Právna forma: občianske združenie


 

Fotogaléria

Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail