PDF Tlačiť E-mail

SLOVENSKÉ MISIJNÉ HNUTIE

 

Skuteckého 117/4

974 01 Banská Bystrica

právna forma: občianske združenie

IČO: 00681199

DIČ: 2021096297

č. účtu: IBAN  SK64 0200 0000 0000 3073 4312

VÚB banka a.s., pobočka  Banská Bystrica

telefón: 048/4125462,

 

VÝBOR SMH:

Mgr. Oliver Mečiar /BB/ predseda výboru SMH - štatutárny zástupca SMH

Ing. Rudolf Toma /Kremnica/- podpredseda výboru SMH

Vlasta Kubišová /BB/- tajomníčka SMH

Božena Fedorová /Kobyly/ - člen výboru,

Mgr. Andrea Súlovcová /BB/ - člen výboru

 

 

 

Štruktúra Slovenského misijného hnutia

 

 

 

Fotogaléria

Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail