PDF Tlačiť E-mail

SLOVENSKÉ MISIJNÉ HNUTIE

Skuteckého 117/4

974 01 Banská Bystrica

právna forma: občianske združenie

IČO: 00681199

DIČ: 2021096297

č. účtu: IBAN  SK64 0200 0000 0000 3073 4312

VÚB banka a.s., pobočka  Banská Bystrica

telefón: 0903 803 692

VÝBOR SMH:

Mgr.art. Tomáš Kršiak predseda výboru SMH - štatutárny zástupca

Mgr. Andrea Súlovcová - podpredseda výboru SMH

RNDr. Michal Kubán - člen výboru

Vlasta Kubišová - člen výboru,

Ing. Veronika Zildnerová - člen výboru

Ing. Rudolf Toma - člen výboru

Anna Patajová - člen výboru

 

 

 

 

Štruktúra Slovenského misijného hnutia

 

 

 

Fotogaléria

Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail