PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 26 Január 2010 07:56

Ako poukázať 2%

 

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane) Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Údaje o prijímateľovi:

právna forma: občianske združenie

Názov: Slovenské misijné hnutie

Adresa: Skuteckého 117/4. Banská Bystrica 974 01

IČO: 00681199

č. účtu: SK64 0200 0000 0000 3073 4312

 

Ak ste zamestnaní:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla  pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivá na poukázanie 2% si môžete stiahnuť tu:

Posledná úprava Sobota, 17 Apríl 2021 15:41
 

Fotogaléria

Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail