PDF Tlačiť E-mail

Vitajte na stránkach Slovenského misijného hnutia.

Hlavnou náplňou Slovenského misijného hnutia je starostlivosť a podpora katolíckych misií,  zabezpečovanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva,  organizovanie rôznej podpory pre osoby v núdzi na Slovensku a v zahraničí. V súčasnosti máme okolo 300 členov v 25 kluboch po celom Slovensku a tiež členov evidovaných v Ústredí.

V Banskej Bystrici sme v r. 1993 zriadili  v zmysle zák. 195/1998 Z.z § 30 útulok - Dom sv. Vincenta, Kollárová 14, Banská Bystrica.

V Dome SMH sme v roku 2005 zriadili v zmysle zák. 596/2003 Z.z školské zariadenie Súkromné centrum voľného času SMH, Skuteckého 4,  Banská Bystrica

V Dome SMH sme v roku 2014 zriadili v zmysle zák. 448/2008 Z.z § 24d  Komunitné centrum eMko, Skuteckého 4, Banská Bystrica.


 


Fotografia Domu Slovenského misijného hnutia

 

Fotogaléria

Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail