Tlačiť

Vitajte na stránkach Slovenského misijného hnutia.

Hlavnou náplňou Slovenského misijného hnutia je starostlivosť a podpora katolíckych misií,  zabezpečovanie sociálnej prevencie a poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva,  organizovanie rôznej podpory pre osoby v núdzi na Slovensku a v zahraničí. V súčasnosti máme 140 členov v 14 kluboch po celom         Slovensku,

V Banskej Bystrici sme v r. 1993 zriadili  útulok ako prvý na Slovensku a vykonávame sociálne služby  v zmysle zák. 448/2008 Z.z § 26 útulok - v Dome sv. Vincenta, Kollárová 14, Banská Bystrica.

V Dome SMH sme v roku 2005 zriadili v zmysle zák. 596/2003 Z.z školské zariadenie Súkromné centrum voľného času SMH, Skuteckého 4,  Banská Bystrica

V Dome SMH sme v roku 2014 v zmysle zák. 448/2008 Z.z § 24d zaregistrovali  Komunitné centrum eMko, Skuteckého 4, Banská Bystrica.

 

v Dome SMH ponúkame priestory na prenájom. Volajte 0903 803 692

 


Fotografia Domu Slovenského misijného hnutia